Skip to the main content

Persbericht: forensische benadering maakt product-milieuclaims betrouwbaarder

Promovendus Alan Campbell verdedigde woensdag 27 november op de Universiteit Twente zijn proefschrift over een nieuwe benadering om vergelijkende milieuclaims van producten betrouwbaarder te maken.

Gepubliceerd 4 jaar geleden

Promovendus Alan Campbell verdedigde woensdag 27 november op de Universiteit Twente zijn proefschrift over een nieuwe benadering om vergelijkende milieuclaims van producten betrouwbaarder te maken. Campbell, die werkt bij The LCA Centre – het onderzoeksinstituut voor Packaging Life Cycle Assessment – onderzocht of een systeem dat gebruikt wordt in het strafrecht ook voor LCA-studies van verpakkingen waardevol kon zijn.

Campbell: “De eisen voor beweringen waar vergelijkende milieuclaims voor producten op baseren zijn heel strikt, terwijl in de praktijk de onderzoeken die dit soort beweringen moeten ondersteunen niet te achterhalen zijn.

In LCA –studies wordt verwezen naar het betrekken van product-belanghebbenden bij het verzamelen van de nodige product informatie. Het onderzoek van Campbell onthult talloze voorbeelden van studies waarin deze belanghebbenden duidelijk niet aanwezig waren. Door de vele schakels tussen producent en gebruiker bij de artikelen die hij onderzocht heeft, blijkt dat het vaak niet mogelijk is om vergelijkende productstudies op een betrouwbare manier uit te voeren.

Forensisch onderzoek

In strafrechtelijke onderzoeken wordt gebruik gemaakt van analytische instrumenten en forensische technieken voor het verkrijgen van bewijs dat het mogelijk maakt om iemand te veroordelen. Campbell stelt in zijn promotieonderzoek de vraag in hoeverre een dergelijke forensische methode geschikt is voor het verzamelen van input data voor een vergelijkend LCA. Is bijvoorbeeld de samenstelling van de afzonderlijke productmaterialen, bijbehorende conversieprocessen en het land van oorsprong te identificeren? En is al deze informatie die is verkregen zonder medewerking van belanghebbenden van waarde als basis voor een LCA-onderzoek?Campbell: “Uit mijn onderzoek blijkt dat het gebruik van technologisch relevante productkennis in combinatie met een forensische benadering voor het verzamelen van productgegevens de betrouwbaarheid van  vergelijkende product-milieuclaims  helpen te verhogen”

Alan Campbell is een promovendus in de onderzoeksgroep Design, Production and Management bij de leerstoel Packaging Design and Management. Zijn supervisor is prof.dr.ir. Roland ten Klooster van de faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente/University of Twente.
De oratie heeft plaats gevonden op woensdag 27 november om 12.30 uur in de Prof.dr. G. Berkhoff-zaal, Waaier, 4 – Enschede.

<einde persbericht>

Onafhankelijk onderzoeksinstituut The LCA Centre is onderdeel van Koninklijke Paardekooper Group.

Contact:

The LCA Centre, Agnieszka van Batavia, T: 088 222 2410, www.thelcacentre.com